ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  

 

คณะผู้บริหารอบต.สีบัวทอง
นายกิตติ์ บุญประสพ
นายก อบต.สีบัวทอง
นายสุรพงษ์ มุสิกะประพันธ์
เลขาฯนายกอบต.สีบัวทอง
นายก้อง สวนดอกไม้
รองนายก อบต.สีบัวทอง คนที่2
นางสาวสุวรรณ์ แจ่มกระจ่าง
รองนายก อบต.สีบัวทอง คนที่1
 
 
จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
65/1 หมู่ที่ 5 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทร. 035-8704444
เว็ปไซต์ www.sribuathong.go.th