ประกาศสอบราคา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  
 
ประกาศสอบราคาซื้อกล้อง CCTV ม.2-4
ประกาศสอบราคาซื้อกล้อง CCTV ม.6-7
ประกาศโครงการก่อสร้างปูยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจร หมู่ที่ ๒
ประกาศประกวดราคาไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดียว ม.1-11 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
65/1 หมู่ที่ 5 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทร. 035-8704444
เว็ปไซต์ www.sribuathong.go.th