องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

035-631333
username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
กีฬา และนันทนาการ
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงวัว จำนวน 4 ราย ซึ่งได้รับความเสียหายโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน ทำให้ป่วยตายโดยมีนายกิตติ์ บุญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายถวิล แจ่มกระจ่าง รององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ปลัด อบต.สีบัวทอง,รองปลัด อบต.สีบัวทอง,ปลัดอำเภอแสวงหา,พัฒนากรอำเภอแสวงหา,ปศุวัตว์อำเภอแสวงหา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
โทรศัพท์ 035-631333
www.sribuathong.go.th