องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

035-631333
username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
กีฬา และนันทนาการ
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างประหยัด
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างประหยัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของไฟฟ้าและรวมถึงการใช้เครื่องไฟฟ้าอย่างถูกวิธี โดยมีนายกิตติ์ บุญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายถวิล แจ่มกระจ่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง,นายก้อง สวนดอกไม้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาและพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่ 4 บ้านคลองชะอม เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 บ้านคลองชะอม ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
โทรศัพท์ 035-631333
www.sribuathong.go.th