องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
กีฬา และนันทนาการ
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
กิจกรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการดำเนินงานชุนยังยืน
นายกกิตติ์ ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการดำเนินงานชุนยังยืน 02/06/2565
นายกิตติ์ บุญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการดำเนินงานชุนยังยืน โดยมี นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา ประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยพันตำรวจโท เอกพล อนุภักดิ์ สารวัติสถานีตำรวจภูธรสีบัวทอง ,นายสมยศ แจ่มกระจ่าง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง,กำนันตำบลสีบัวทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแสวงหา,พี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านไร่อ้อยเขต 2 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th