หัวข้อประกาศ วันที่
จ้างโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย (เฟส 4)พร้อมอุปกรณ์สตูดิโอ (รายละเอียดแนบ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 16 Jul 2024
ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 05 Jul 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแจง ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 02 Jul 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านสีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 02 Jul 2024
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 01 Jul 2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 28 Jun 2024
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ ๖ (บ้านนายจุน ธานี ถึงบ้านนางสุนัน ทองมาเอง) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 26 Jun 2024
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนายสมหมาย) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 26 Jun 2024
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ ๒ (เส้นบ้านนายณรงค์ มณีเนียม) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 25 Jun 2024
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ (เส้นบ้านคลองโก) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 25 Jun 2024