องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
กีฬา และนันทนาการ
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้การดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้การดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นเพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนโดยใช้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อส่งเสริมความรู้และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีโคกหนองนาโมเดล มาพัฒนาได้
โดยมี นายกิตติ์ บุญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางณัฐกานต์ ราตรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสีบัวทอง สภ.สีบัวทอง และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงพยยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้วกระจ่าง


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th