องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เดือนเมษายน 2567 คลิกดูไฟล์
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เดือนตุลาคม 2566 คลิกดูไฟล์
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เดือนเมษายน 2566 คลิกดูไฟล์
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เดือนมีนาคม 2563 คลิกดูไฟล์
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เดือนกันยายน 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เดือนมีนาคม 2565 คลิกดูไฟล์
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เดือนกันยายน 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เดือนมีนาคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เดือน กันยายน 2563 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th