องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
งานกิจการสภา

ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเชิญเข้าร่วมประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุม
ประกาศเชิญเข้าร่วมประชุมสภา

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 คลิกดูไฟล์
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีับวทอง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่จะประชุมสภาฯ ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่จะประชุมสภาฯ ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีับวทอง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่จะประชุมสภาฯ ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีับวทอง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่จะประชุมสภาฯ ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th